Trang chủ    |     Giá»i thiá»u    |     Tin tức    |     Khách hàng    |     Tin Tức    |     Tuyá»n dụng    |     Khuyến mãi    |     Liên hệ  
DANH MỤC DỊCH VỤ
TÌM KIẾM
 
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
ĐỐI TÁC
Vá» viá»c thu phí giao thông tại Hà ná»i
Dự kiến việc thu phí lưu thông đối với 2 loại phương tiện cá nhân là xe máy và ôtô.Theo dự thảo, HĐND được quyền quy định mức thu phí trong nội thành cao hơn mức thu áp dụng chung cho cả nước trong lĩnh vực môi trường, giao thông vận tải nhằm đầu tư bảo vệ môi trường, xây dựng, nâng cấp công trình giao thông.
Hà Ná»i cÅ©ng Äược quyá»n áp dụng mức xá»­ phạt tiá»n Äá»i vá»i má»t sá» hành vi vi phạm hành chính á» ná»i thành cao hÆ¡n mức áp dụng chung cho cả nÆ°á»c trong lÄ©nh vá»±c vÄn hóa, Äất Äai, môi trÆ°á»ng, xây dá»±ng, giao thông vận tải và cÆ° trú.

Theo Bá» trÆ°á»ng TÆ° pháp Hà Hùng CÆ°á»ng, vấn ÄỠùn tắc giao thông Äang rất báo Äá»ng tại ná»i thành thủ Äô. NÄm 2009, Hà Ná»i có khoảng 300.000 ôtô và trên 3,6 triá»u xe máy, trong khi chá» có khoảng 4.000 km ÄÆ°á»ng, chiếm 7% diá»n tích thành phá» (theo quy Äá»nh tá»i thiá»u phải Äạt 15%), chá» Äáp ứng 40% lượng phÆ°Æ¡ng tiá»n giao thông ÄÄng ký.

Theo ông CÆ°á»ng, mục tiêu trá»±c tiếp của viá»c thu phí lÆ°u thông Äá»i vá»i má»t sá» phÆ°Æ¡ng tiá»n cá nhân là khuyến khích ngÆ°á»i dân sá»­ dụng phÆ°Æ¡ng tiá»n giao thông công cá»ng; mục tiêu gián tiếp là tạo kinh phí Äá» bù Äắp má»t phần cho viá»c xây dá»±ng, cải tạo, nâng cấp các công trình giao thông.

"Kinh nghiá»m các nÆ°á»c nhÆ° Singapore và Thuỵ Äiá»n cho thấy viá»c áp dụng biá»n pháp này có hiá»u quả, giúp giảm Äược tình trạng ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, Äây là loại phí má»i, chÆ°a nằm trong danh mục phí và lá» phí hiá»n hành, Chính phủ Äá» nghá» Quá»c há»i cho ý kiến", ông nói.

tacduong
Hà Ná»i muá»n thu phí lÆ°u thông Äá» khuyến khích ngÆ°á»i dân sá»­ dụng phÆ°Æ¡ng tiá»n công cá»ng, hạn chế tắc ÄÆ°á»ng. Ảnh: Hoàng Hà.

VỠáp dụng mức xá»­ phạt tiá»n cao hÆ¡n Äá»i vá»i má»t sá» hành vi vi phạm hành chính á» ná»i thành, Bá» trÆ°á»ng Hà Hùng CÆ°á»ng lý giải tình trạng lấn chiếm Äất Äai, xâm lấn công trình vÄn hoá, vi phạm quy Äá»nh vá» xây dá»±ng, cÆ° trú Äang phá» biến á» Hà Ná»i, Äòi há»i phải có biá»n pháp hành chính nghiêm Äá» xá»­ lý. Trong khi Äó, pháp lá»nh và các nghá» Äá»nh vá» xá»­ phạt vi phạm hành chính chÆ°a tính Äến Äặc thù quản lý Äô thá» á» thành phá» lá»n, Äông dân nhÆ° Hà Ná»i, TP HCM.

"Viá»c cho phép áp dụng mức phạt cao hÆ¡n trong các lÄ©nh vá»±c nêu trên là cần thiết, có ý nghÄ©a rÄn Äe, chấn chá»nh công tác quản lý Äô thá» và Äảm bảo an ninh, trật tá»±, an toàn xã há»i trên Äá»a bàn thủ Äô", Bá» trÆ°á»ng CÆ°á»ng khẳng Äá»nh.

Thẩm tra dá»± luật, Ủy ban Pháp luật cho rằng lập luận trên chÆ°a thuyết phục. "Phải chÄng ý thức chấp hành pháp luật trên Äá»a bàn thủ Äô kém hÆ¡n các nÆ¡i khác nên phải áp dụng mức xá»­ phạt cao hÆ¡n? Tại sao lại chá» tÄng mức phạt trong 6 lÄ©nh vá»±c mà không phải tất cả các lÄ©nh vá»±c? Mặt khác nếu Äặt vấn Äá» rÄn Äe Äá»i vá»i hành vi vi phạm hành chính thì tại sao lại không áp dụng hình phạt nặng hÆ¡n Äá»i vá»i hành vi phạm tá»i hình sá»±, bá»i vì xét vá» tính chất nguy hiá»m cho xã há»i hÆ¡n rất nhiá»u", Chủ nhiá»m Ủy ban Nguyá»n VÄn Thuận Äặt hàng loạt câu há»i.

Viá»c Äặt ra mục Äích áp dụng mức phí cao hÆ¡n so vá»i mức phí chung của cả nÆ°á»c là Äá» có kinh phí dành cho Äầu tÆ° bảo vá» môi trÆ°á»ng và xây dá»±ng, cải tạo, nâng cấp các công trình giao thông nhÆ° tá» trình của Chính phủ là không thuyết phục. Bá»i lẽ nhu cầu cải tạo, nâng các cấp công trình giao thông là nhu cầu chung của các tá»nh thành, không riêng Hà Ná»i. Mặt khác, mục Äích của viá»c thu phí là Äá» trang trải các chi phí thá»±c hiá»n viá»c cung cấp dá»ch vụ, cho nên mức thu phí phải tính Äúng, tính Äủ má»t cách hợp lý chứ không thá» nâng cao mức thu phí vì mục Äích khác.

Ngoài ra, Ủy ban Pháp luật cÅ©ng cho rằng má»t sá» tá»n tại trong xây dá»±ng, quản lý và phát triá»n thủ Äô thá»i gian qua có nguyên nhân công tác thi hành pháp luật chÆ°a nghiêm, chẳng hạn các vấn Äá» nhÆ°: ô nhiá»m môi trÆ°á»ng, ngập lụt, ách tắc giao thông, sá»± xuá»ng cấp của cảnh quan Äô thá», tình trạng cải tạo nhà cá», biá»t thá»± cÅ© không chặt chẽ, giải phóng mặt bằng chậm, sá»± gia tÄng dân cÆ° do cho xây dá»±ng nhiá»u nhà cao tầng trong ná»i thành, tình trạng lấn chiếm Äất công, xây dá»±ng công trình sai phép, không phù hợp quy hoạchâ¦

"Những nguyên nhân này cần sá»m có giải pháp khả thi Äá» khắc phục, nhÆ°ng trÆ°á»c hết và chủ yếu là cần chấn chá»nh, tÄng cÆ°á»ng hiá»u lá»±c, hiá»u quả công tác thi hành pháp luật chứ không phải là sá»­a Äá»i thá» chế dÆ°á»i hình thức ban hành cÆ¡ chế, chính sách Äặc thù", Ủy ban Pháp luật nhấn mạnh.

Dá»± thảo luật thủ Äô sẽ Äược thảo luận tá» vào chiá»u 6/11 và tại há»i trÆ°á»ng vào sáng 16/11.

Nguồn từ : www.suadienlanh.org

Trung Tâm Bảo Hành Tủ Lạnh Side By Side Tại Hà Ná»i , Vá» Sinh Äèn Trang Trí Tại Nhà Hà Ná»i , Tháo Lắp Äiá»u Hòa Tại Nhà á» Hà Ná»i , Sá»­a Tủ lạnh Toshiba Tại Nhà Hà Ná»i , Trung Tâm Bán Máy Lá»c NÆ°á»c giá rẻ , Chuyên Sá»­a máy giặt LG Tại Nhà Hà Ná»i , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c KANGAROO Tại Nhà , Sá»­a Máy Giặt Electrolux Tại Nhà , Thay quả lá»c NÆ°á»c Kangaroo Tại Nhà , Thay Lõi Lá»c Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Nhà , Chuyên Sá»­a Ti Vi Led, Lcd Tại Mỹ Äình , Sá»­a Máy Giặt Tại Nhà , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Nhà , Sá»­a Lò Vi Sóng Tại Nhà , Sá»­a Tủ Lạnh Tại Nhà , Sá»­a Bình Nóng Lạnh Tại Nhà , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Hà Ná»i , Nạp Ga BÆ¡m Ga Äiá»u Hòa Tại Nhà , Bảo Dưỡng Äiá»u Hòa Tại Nhà , Sá»­a Äiá»u Hòa Tại Nhà,Hà Ná»i ,

Trung Tâm Điện Lạnh Bách Khoa

Địa chỉ : K8 Bách Khoa - Hà Nội
Điện thoại: (04)85.874.233 | HotLine: 094.353.9969 | Website: www.suadienlanh.org
 
Cơ sở 1 : K8 Bách Khoa
Điện thoại : 094.353.9969

Cơ sở 2 : C5 Thanh Xuân
Điện thoại : (04)85.874.233
Cơ sở 3 : C21 Cát Linh
Điện thoại : (04)85.874.224

Cơ sở 4 :286 Cầu Giấy
Điện thoại : (04)85.874.232
Cơ sở 5 : 173 Hoàng Hoa Thám
Điện thoại : (04)85.872.378

Cơ sở 6 :39 Hai Bà Trưng
Điện thoại : (04)85.874.225

© Copyright 2011-2012 Suadienlanh.org by INFOTEAM

Đống Đa Thành Lập và Phát Triển By Hạo Nam - Tel: 0972252388 - Email: haonam.it@gmail.com