Trang chủ    |     Giá»i thiá»u    |     Tin tức    |     Khách hàng    |     Tin Tức    |     Tuyá»n dụng    |     Khuyến mãi    |     Liên hệ  
DANH MỤC DỊCH VỤ
TÌM KIẾM
 
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
ĐỐI TÁC
Hóa chất Äá»c hại phù phép gạo má»c

Nhiá»u nhà máy xay xát Äang dùng hóa chất bá» cấm á» nhiá»u nÆ°á»c vì gây suy gan, thận, ung thÆ°, Äá» khiến gạo trắng hÆ¡n, thá»i cÆ¡m ná» gấp Äôi, biến gạo má»c meo trá» nên trắng thÆ¡mâ¦

hóa chất Äá»c hại, gạo má»c

Những gói bá»t ná» luôn Äược bà H giấu kín

Những gói bá»t ná» luôn Äược bà H giấu kín.Tại các tiá»m bán gạo á» TPHCM, há»i những ngÆ°á»i mua gạo thì 90% trả lá»i chá»n những loại gạo trắng Äá» mua vá» Än. NhÆ°ng Äá» có những hạt gạo trắng tinh nhÆ° vậy, nhiá»u nhà máy xay xát Äã dùng hóa chất Äá»c hại Äá» tẩy trắng gạo.
Tìm hiá»u thá»±c hÆ° chuyá»n gạo Äược tẩy trắng bằng hóa chất, chúng tôi tìm gặp P.M.D, hiá»n sá»ng tại ÄÆ°á»ng Lê VÄn Sỹ, quận Phú Nhuận. D. có nhà máy xay xát lúa gạo M.D tại An Giang.
Phóng viên Äặt vấn Äá» muá»n Äược bày cho cách làm trắng gạo và tạo mùi Äá» má» nhà máy xay xát tại Củ Chi, D. nhiá»t tình tÆ° vấn các quy trình mà mình Äang áp dụng. Theo D, Äá» tạo mùi và làm trắng gạo, trÆ°á»c hết phải mua loại hóa chất tạo mùi thÆ¡m cho từng loại gạo, cÅ©ng nhÆ° màu cần thiết nếu muá»n biến gạo trắng thành gạo màu và bá»t tẩy trắng nếu muá»n gạo trắng và Äẹp mắt.
Thông thÆ°á»ng, nhà máy xay xát mua lúa vá» phải tích trữ má»t thá»i gian. Do vậy, khi xay xát sẽ không còn Äược mùi thÆ¡m nhÆ° ban Äầu. Vì thế, cần phải tạo lại mùi hÆ°Æ¡ng cho gạo. Mùi á» Äây là loại hóa chất tạo mùi thÆ¡m Äược mua từ Trung Quá»c. Mấy loại này thá» trÆ°á»ng không bán nhiá»u, chá» có thá» mua từ những công ty cung cấp hóa chất á» chợ Kim Biên (quận 5, TPHCM).
Ví dụ, muá»n gạo Tám ThÆ¡m, gạo HÆ°Æ¡ng Lài⦠khi nấu thành cÆ¡m có mùi thÆ¡m ná»ng Äặc trÆ°ng thì cần pha 1 muá»ng bá»t tạo mùi vá»i 5 lít nÆ°á»c cho 100kg gạo. Sau Äó, tÆ°á»i Äá»u lên gạo ủ trong vòng 15 phút rá»i cho vào máy Äánh bóng gạo, từ Äó sẽ Äược mùi hÆ°Æ¡ng nhÆ° cÅ©.

Hôi má»c thành trắng thÆ¡m

hóa chất Äá»c hại, gạo má»c

Công nhân tạo màu, tạo mùi và Äánh bóng gạo

Theo D, các loại gạo màu nhÆ° Bắc Thái, gạo Thái Äá»â¦ bán trên thá» trÆ°á»ng Viá»t Nam, thá»±c ra chá» là loại gạo dài 5% tấm. Sau khi xay xát sẽ cho vào máy Äánh bóng rá»i tách màu, trá»n màu bằng máy. âMàu á» Äây là các loại chất tạo màu xuất xứ từ Trung Quá»c.

Ví dụ, màu tím Äậm của gạo Bắc Thái thì cÅ©ng hòa vá»i nÆ°á»c thêm bá»t tạo mùi hÆ°Æ¡ng rá»i cho gạo vào ngâm và ÄÆ°a vào máy trá»n. Sấy 10 phút, từ gạo trắng bình thÆ°á»ng thành gạo màu vá»i mùi hÆ°Æ¡ng nhÆ° thật. Tất cả những chất này Äá»u không có tên, mua bao nhiêu bán bấy nhiêu và chá» cần nói màu gì là há» mang tá»i, chứ ngay nhÆ° tôi cÅ©ng không há» biết là loại gìâ, D. nói.
Cuá»i cùng là tẩy trắng gạo. D. ngập ngừng: âCái này thì má»i áp dụng, loại chất tẩy trắng này không có tên, chá» biết là hàng của Trung Quá»c. Gạo Äược xay xát xong sẽ cho vào máy Äánh bóng. Nếu muá»n gạo trắng tinh thì 100kg gạo sẽ cho 1 kg bá»t này vào, sau 5 phút hạt gạo trắng tinh, còn muá»n trắng Äục thì chá» cần 500g là Äượcâ.
Ngoài viá»c tẩy trắng, chất này còn có thá» làm ná» cÆ¡m hết cỡ khi nấu. Ví dụ, 10kg gạo làm trắng bằng bá»t này thì khi nấu sẽ ná» bằng 20kg gạo không dùng chất tẩy trắng.
D. ÄÆ°a chúng tôi tá»i xÆ°á»ng xay xát gạo anh ta má»i má» tại ÄÆ°á»ng Lê VÄn KhÆ°Æ¡ng, quận 12. Äây là xÆ°á»ng chuyên xá»­ lý gạo má»c há»ng bá» các Äại lý gạo trả lại.
Do xÆ°á»ng nhá» nên D. chá» Äặt Äược má»t máy xay xát lúa, má»t máy tách gạo, tạo màu, má»t máy Äánh bóng và tạo mùi. âChi phí Äá» mua những loại máy móc này khoảng 500 triá»u Äá»ng, má»i ngày nếu hoạt Äá»ng hết công suất sẽ cho ra lò 100 tấn gạo thành phẩmâ, D. cho biết.
XÆ°á»ng chá» có nÄm công nhân Äảm nhiá»m công viá»c xay xát và âhóa phépâ gạo. Má»t công nhân thÆ°á»ng Äược gá»i là Tèo nói: âXÆ°á»ng chủ yếu xá»­ lý gạo bá» má»c, kém chất lượng của các Äại lý gạo gá»­i vào. Công viá»c của chúng tôi là tách màu gạo, Äánh bóng và tạo mùi, biến gạo má»c, há»ng thành gạo má»iâ.
Sau khi Äá» má»t bao gạo có mùi hôi, má»c Äen Äược Äại lý trả vá» cách Äây hai ngày vào, chiếc máy tách những hạt gạo bá» má»i má»t Än gần hết không thá» sá»­ dụng Äược nữa. Sau Äó, gạo tiếp tục Äược ÄÆ°a qua máy Äánh bóng. Trong quá trình này, Tèo tÆ°á»i nÆ°á»c có màu xanh nhạt vào gạo Äang Äánh bóng. âÄây là quy trình Äánh bóng và trá»n mùi cho gạoâ- D. cho biết. Chá» sau 10 phút, hai bao gạo 50kg Äã trắng sáng và thÆ¡m mùi gạo má»i. Sau khi gạo Äược âhóa phépâ, công Äoạn cuá»i cùng là Äóng bao vá»i nhãn mác má»i rá»i chuyá»n ngược lại Äại lý gạo Äá» bán ra thá» trÆ°á»ng.
Nếu chá» nhìn bằng mắt thÆ°á»ng thì khó có thá» nhận biết Äược Äâu là gạo má»i và Äâu là gạo má»c vừa Äược hóa phép. Thấy chúng tôi bá»c hai loại gạo, má»t má»i, má»t vừa Äược âphù phépâ, Tèo cÆ°á»i nói: âKhông thá» nhìn ra Äâu anh, nhÆ°ng nếu anh ngá»­i thật kÄ© sẽ thấy gạo bá»n em làm lại có mùi thÆ¡m ná»ng, còn gạo má»i bình thÆ°á»ng thì mùi thÆ¡m dá»u và hÆ¡i hÄng hÄngâ.
Sau khi hai bao gạo má»c, bá»c mùi Äược hóa phép thành gạo má»i, Tèo gá»i Äiá»n thoại cho chủ tiá»m gạo á» chợ Gò Vấp tá»i chá» vá» bán tiếp. Äá» không ai phát hiá»n, gạo má»c Äược chuyá»n vá» xÆ°á»ng luôn Äược xá»­ lý ngay trong vòng 1-2 ngày và khi xá»­ lý xong, gạo sẽ Äược chuyá»n ngay lại tiá»m gạo.
âBây giá» á» thá» trÆ°á»ng gạo TPHCM, tôi bảo Äảm 100% gạo Äược tẩy trắng và tạo mùi. Tâm lý ngÆ°á»i dân ai cÅ©ng muá»n mua gạo trắng, nấu ná» và thÆ¡m nên xÆ°á»ng xay xát nào cÅ©ng làm vậy hết. Riêng gạo xuất khẩu thì không thá» làm vậy bá»i bên nÆ°á»c nhập khẩu kiá»m tra chất lượng rất nghiêm ngặtâ, D. nói.

Bá»t âtrắng gạo, ná» cÆ¡mâ

hóa chất Äá»c hại, gạo má»c

NgÆ°á»i tiêu dùng không biết bao nhiêu trong sá» gạo sạch này Äược phù phép từ gạo má»c. ảnh: Gia Huy.

 Trong vai ngÆ°á»i tìm má»i mua loại gạo trắng, rẻ Äá» phục vụ quán cÆ¡m chuẩn bá» má», chúng tôi tìm tá»i tiá»m gạo T.H trên ÄÆ°á»ng An NhÆ¡n, quận Gò Vấp. Thắng, chủ vá»±a gạo, tÆ° vấn cho chúng tôi lấy loại gạo Tiá»n Giang vá»i giá 9.500 Äá»ng/kg.

Thắng mách nÆ°á»c: âGạo á» vá»±a là chúng tôi tá»± xay xát, trong lúc xay lần hai sẽ cho thêm bá»t trắng nên hạt gạo rất trắng. Khi nấu ra cÆ¡m sẽ trắng và ná» gấp Äôi loại gạo bình thÆ°á»ng cÅ©ng nhÆ° rất nhanh chín cÆ¡mâ.
CÅ©ng theo mách nÆ°á»c của Thắng, những chất này có thá» ra chợ Bà Chiá»u mua, ngày trÆ°á»c khi chÆ°a có chuyá»n tẩy trắng gạo thì ngÆ°á»i bán cÆ¡m thÆ°á»ng tá»± cho chất này vào Äá» cÆ¡m trắng và ná». âÄá» nấu 10kg gạo thì chá» cần má»t muá»ng canh loại bá»t màu trắng này là 10kg gạo có thá» thành 20kg khi nấu, bây giá» các tiá»m xay xát trá»n trá»±c tiếp rá»i nhÆ°ng nhiá»u quán cÆ¡m vẫn làm cách thủ công Äó Äá» nấu bánâ, Thắng nói.
Theo giá»i thiá»u của Thắng, chúng tôi tìm tá»i chợ Bà Chiá»u, tìm Äến sạp hàng T.H há»i vá» loại hóa chất này. Bà H. chủ tiá»m nói không bán nhÆ°ng khi nói âanh Thắng giá»i thiá»u quaâ, bà H. liá»n má» lấy từ gầm sạp ra há»p Äá»±ng các loại hóa chất. âLà loại này Äây, loại này chá» bán cho ngÆ°á»i quen biết thôi chứ không dám bán Äại trà vì loại này cấm bánâ, bà H. nói.
Loại bá»t làm ná», trắng cÆ¡m giúp cÆ¡m mau chín là má»t gói nhá» màu Äá». Ngoài vá» của gói bá»t Äược ghi toàn bằng chữ Trung Quá»c, bà chủ H giá»i thiá»u là nhập từ Trung Quá»c. Bên trong gói là loại bá»t màu trắng, má»n và có mùi thÆ¡m nhẹ dá»u.
âChá» cần ngâm 20kg vá»i má»t muá»ng rưỡi rá»i Äem nấu khoảng 45 phút gạo sẽ ná» bung, cÆ¡m dẻo và nhiá»u gấp Äôi bình thÆ°á»ng và chín nhanh gấp Äôiâ, bà chủ sạp nói nhá».
Giá của má»i gói bá»t này là 10.000 Äá»ng. âTôi không bán á» chợ Äâu, hầu nhÆ° bán tại nhà hoặc mang giao cho những cÆ¡ sá» xay xát gạo hoặc những tiá»m bán cÆ¡mâ, bà H. nói.
Theo ông Trần VÄn Thanh, Giám Äá»c Cty Hóa chất Minh Thanh (chợ Bà Chiá»u, quận Bình Thạnh), những loại hóa chất mà D, Thắng, bà H. nói tá»i là loại bá»t bezoyl peroxide và calcium peroxide chuyên Äá» tẩy trắng gạo và mì mà Trung Quá»c Äã cấm lÆ°u hành trong chế biến thá»±c phẩm vì dùng quá liá»u sẽ gây ra hiá»n tượng rá»i loạn tiêu hóa, gây tá»­ vong. Loại chất chá»ng má»c là chất deltamethrin chuyên sá»­ dụng diá»t côn trùng và khá»­ trùng.
Theo ông Thanh, chất tạo mùi là loại hóa chất chuyên dùng cho công nghiá»p thá»±c phẩm, còn bá»t tạo màu gạo thì chÆ°a rõ, hầu nhÆ° những loại màu Äó có xuất xứ từ Trung Quá»c.

NÆ°á»c ngoài cấm, Viá»t Nam vẫn dùng

Trong khi Mỹ, Nhật Bản, Canada, Liên minh châu Ãu Äã cấm dùng chất benzoyl peroxyde và calcium peroxide trong tẩy trắng bá»t mì, gạo thì các phụ gia thá»±c phẩm này vẫn Äược dùng á» Viá»t Nam.
Benzoyl peroxyde là má»t dạng phụ gia thá»±c phẩm Äược sá»­ dụng theo quy Äá»nh của Bá» Y tế. Trong danh mục chất phụ gia Äược Bá» Y tế cấp phép nÄm 2012, nó là chất tẩy màu, chất xá»­ lý bá»t mì và là chất bảo quản. Tuy nhiên, trên thá»±c tế, theo má»t chuyên gia vá» hóa há»c của TrÆ°á»ng Äại há»c Bách khoa TPHCM, benzoyl peroxide có tác dụng tẩy trắng.
âTrong lÄ©nh vá»±c dược phẩm, ngÆ°á»i ta còn dùng thành phần chứa benzoyl peroxide Äiá»u trá» mụn. Bá»i thuá»c chứa chất benzoyl peroxide có tác dụng chá»ng vi trùng rất mạnh, khiến các vi trùng P. acnes á» da hết hoạt Äá»ng, không tạo Äược những chất acid gây phản ứng viêm sÆ°ng cho daâ, ngÆ°á»i này nói.
Vì vẫn Äược dùng vá»i chức nÄng là dạng phụ gia thá»±c phẩm nên tại các Äiá»m bán hóa chất, hÆ°Æ¡ng liá»u và phụ gia á» chợ Kim Biên, loại chất này Äược bán công khai. Khi Äược há»i mua chất benzoyl peroxide á» cá»­a hàng hóa chất - hÆ°Æ¡ng liá»u Ngà trong chợ Kim Biên, nhân viên bán nói: âLoại phụ gia này xuất xứ từ Trung Quá»c dùng Äá» tẩy nấm má»c cho gạo, bá»t mìâ.
Calcium peroxide Äược nÆ¡i Äây rao bán vá»i giá 200.000 Äá»ng/kg, có xuất xứ Trung Quá»c. Äây là loại hóa chất dạng bá»t trắng dùng Äá» diá»t nấm vá»i bao Äóng sẵn 25kg. âNgoài ra, nó có thá» sá»­ dụng trong viá»c giữ tÆ°Æ¡i trái cây và rau khi hòa tan vào nÆ°á»c rá»i phun lênâ, ngÆ°á»i này quảng cáo.
Theo kỹ sÆ° hóa há»c Nguyá»n ÄÄng Hùng, nhân viên má»t công ty chuyên bán hóa chất trên ÄÆ°á»ng Tô Hiến Thành, quận 10, khi dùng chất stabilized oxy ÄÆ°a vào calcium peroxide sẽ phá hủy vi khuẩn, nấm, Äá»ng vật nguyên sinh và ký sinh trùng, nên nhiá»u ngÆ°á»i dùng cho gạo khá»i bá» nấm má»câ¦
Mặc dù chức nÄng là chá»ng má»c cho gạo hay kháng các loại vi sinh, bảo quản gạo, bá»t mỳ, nhÆ°ng do nó có tác dụng tẩy màu nên rất nhiá»u các Äại lý gạo lạm dụng quá mức cho phép chất này vào tẩy trắng gạo.
Theo khuyến cáo, bezoyl peroxyde chá» Äược dùng không quá 0,075gram trong 1 kg bá»t. Các chuyên gia cảnh báo, nếu lạm dụng chất này, dùng lâu dài sẽ gây ra suy gan và thận, có thá» bá» ung thÆ°.

Nguồn từ : www.suadienlanh.org

Trung Tâm Bảo Hành Tủ Lạnh Side By Side Tại Hà Ná»i , Vá» Sinh Äèn Trang Trí Tại Nhà Hà Ná»i , Tháo Lắp Äiá»u Hòa Tại Nhà á» Hà Ná»i , Sá»­a Tủ lạnh Toshiba Tại Nhà Hà Ná»i , Trung Tâm Bán Máy Lá»c NÆ°á»c giá rẻ , Chuyên Sá»­a máy giặt LG Tại Nhà Hà Ná»i , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c KANGAROO Tại Nhà , Sá»­a Máy Giặt Electrolux Tại Nhà , Thay quả lá»c NÆ°á»c Kangaroo Tại Nhà , Thay Lõi Lá»c Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Nhà , Chuyên Sá»­a Ti Vi Led, Lcd Tại Mỹ Äình , Sá»­a Máy Giặt Tại Nhà , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Nhà , Sá»­a Lò Vi Sóng Tại Nhà , Sá»­a Tủ Lạnh Tại Nhà , Sá»­a Bình Nóng Lạnh Tại Nhà , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Hà Ná»i , Nạp Ga BÆ¡m Ga Äiá»u Hòa Tại Nhà , Bảo Dưỡng Äiá»u Hòa Tại Nhà , Sá»­a Äiá»u Hòa Tại Nhà,Hà Ná»i ,

Trung Tâm Điện Lạnh Bách Khoa

Địa chỉ : K8 Bách Khoa - Hà Nội
Điện thoại: (04)85.874.233 | HotLine: 094.353.9969 | Website: www.suadienlanh.org
 
Cơ sở 1 : K8 Bách Khoa
Điện thoại : 094.353.9969

Cơ sở 2 : C5 Thanh Xuân
Điện thoại : (04)85.874.233
Cơ sở 3 : C21 Cát Linh
Điện thoại : (04)85.874.224

Cơ sở 4 :286 Cầu Giấy
Điện thoại : (04)85.874.232
Cơ sở 5 : 173 Hoàng Hoa Thám
Điện thoại : (04)85.872.378

Cơ sở 6 :39 Hai Bà Trưng
Điện thoại : (04)85.874.225

© Copyright 2011-2012 Suadienlanh.org by INFOTEAM

Đống Đa Thành Lập và Phát Triển By Hạo Nam - Tel: 0972252388 - Email: haonam.it@gmail.com