Trang chủ    |     Giá»i thiá»u    |     Tin tức    |     Khách hàng    |     Tin Tức    |     Tuyá»n dụng    |     Khuyến mãi    |     Liên hệ  
DANH MỤC DỊCH VỤ
TÌM KIẾM
 
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
ĐỐI TÁC
Tết âm lá»ch 2015 có thá» Äược nghá» 9 ngày

Công chức, viên chức có thá» Äược nghá» Tết Nguyên Äán tá»i 9 ngày, từ ngày 15/2/2015 Äến hết 23/2/2015.

Theo tin tức từ tá» Thá»i báo kinh tế, Bá» Lao Äá»ng - ThÆ°Æ¡ng binh và Xã há»i Äang lấy ý kiến góp ý vào dá»± thảo tá» trình Chính phủ vá» viá»c nghá» Tết âm lá»ch và hoán Äá»i ngày nghá» hằng tuần vào dá»p nghá» lá» nÄm 2015 Äá»i vá»i cán bá», công chức, viên chức.

Tết âm lá»ch 2015 có thá» Äược nghá» 9 ngày - Ảnh 1

Tết âm lá»ch 2015 công chức, viên chức có thá» Äược nghá» tá»i 9 ngày. Ảnh minh há»a

Theo Äó, Äá»i vá»i Tết Ãm lá»ch, Äiá»u 115 Bá» luật lao Äá»ng 2012 quy Äá»nh nghá» 5 ngày, Äiá»u 8 Nghá» Äá»nh sá» 45/2013/NÄ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy Äá»nh chi tiết má»t sá» Äiá»u của Bá» luật Lao Äá»ng vá» thá»i giá» làm viá»c, thá»i giá» nghá» ngÆ¡i và an toàn lao Äá»ng, vá» sinh lao Äá»ng quy Äá»nh: thá»i gian nghá» Tết âm lá»ch do ngÆ°á»i sá»­ dụng lao Äá»ng lá»±a chá»n má»t ngày cuá»i nÄm và 4 ngày Äầu nÄm hoặc 2 ngày cuá»i nÄm và 3 ngày Äầu nÄm.

Do Äó, Bá» Lao Äá»ng - ThÆ°Æ¡ng binh và Xã há»i Äá» xuất vá»i Thủ tÆ°á»ng Chính phủ phÆ°Æ¡ng án nghá» Tết âm lá»ch và hoán Äá»i ngày nghá» hằng tuần vào các dá»p nghá» lá» nÄm 2015 Äá»i vá»i cán bá», công chức, viên chức và ngÆ°á»i lao Äá»ng của các cÆ¡ quan hành chính, sá»± nghiá»p, tá» chức chính trá», tá» chức chính trá» - xã há»i.

Cụ thá», dá»p nghá» Tết dÆ°Æ¡ng lá»ch, công chức, viên chức Äi làm thứ Bảy (27/12/2014) Äá» nghá» thứ Sáu (2/1/2015). NhÆ° vậy, dá»p nghá» Tết dÆ°Æ¡ng lá»ch, công chức, viên chức sẽ nghá» liá»n từ ngày 1/1 Äến hết ngày 4/1/2015. Tá»ng sá» ngày nghá» của dá»p này là 4 ngày nghá» liên tục.

Dá»p nghá» Tết âm lá»ch, công chức, viên chức nghá» Tết từ thứ Ba (17/2) Äến hết thứ Bảy (21/2/2015), tức là từ ngày 29 tháng chạp nÄm Giáp Ngá» Äến hết ngày mùng 3 tháng giêng nÄm Ất Mùi và nghá» bù vào thứ Hai (23/2/2015), do ngày nghá» hằng tuần thứ Bảy trùng ngày mùng 3 Tết.

Vá» hoán Äá»i ngày nghá» hằng tuần dá»p nghá» Tết âm lá»ch, công chức, viên chức Äi làm thứ Bảy (14/02/2015) Äá» nghá» thứ Hai (16/02/2015).

NhÆ° vậy, dá»p nghá» Tết âm lá»ch, công chức, viên chức sẽ nghá» liá»n từ ngày 15/02/2015 Äến hết ngày 23/02/2015 (tức là từ 27 tháng chạp nÄm Giáp Ngá» Äến hết mùng 5 tháng giêng nÄm Ất Mùi). Tá»ng sá» ngày nghá» của dá»p này là 9 ngày nghá» liên tục vá»i 4 ngày cuá»i nÄm Giáp Ngá» và 5 ngày Äầu nÄm Ất Mùi.

TrÆ°á»c Äó dá»p Tết Giáp Ngá» 2014, Công chức, viên chức cÅ©ng Äược nghá» 9 ngày (từ ngày 28/1 Äến ngày 5/2/2014), tức là Äá» nghá» nghá» thêm 2 ngày trÆ°á»c Tết là ngày 28 và 29/1.

HÆ°á»ng dẫn : Sua may loc nuoc tai nha

Nguồn từ : www.suadienlanh.org

Trung Tâm Bảo Hành Tủ Lạnh Side By Side Tại Hà Ná»i , Vá» Sinh Äèn Trang Trí Tại Nhà Hà Ná»i , Tháo Lắp Äiá»u Hòa Tại Nhà á» Hà Ná»i , Sá»­a Tủ lạnh Toshiba Tại Nhà Hà Ná»i , Trung Tâm Bán Máy Lá»c NÆ°á»c giá rẻ , Chuyên Sá»­a máy giặt LG Tại Nhà Hà Ná»i , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c KANGAROO Tại Nhà , Sá»­a Máy Giặt Electrolux Tại Nhà , Thay quả lá»c NÆ°á»c Kangaroo Tại Nhà , Thay Lõi Lá»c Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Nhà , Chuyên Sá»­a Ti Vi Led, Lcd Tại Mỹ Äình , Sá»­a Máy Giặt Tại Nhà , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Nhà , Sá»­a Lò Vi Sóng Tại Nhà , Sá»­a Tủ Lạnh Tại Nhà , Sá»­a Bình Nóng Lạnh Tại Nhà , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Hà Ná»i , Nạp Ga BÆ¡m Ga Äiá»u Hòa Tại Nhà , Bảo Dưỡng Äiá»u Hòa Tại Nhà , Sá»­a Äiá»u Hòa Tại Nhà,Hà Ná»i ,

Trung Tâm Điện Lạnh Bách Khoa

Địa chỉ : K8 Bách Khoa - Hà Nội
Điện thoại: (04)85.874.233 | HotLine: 094.353.9969 | Website: www.suadienlanh.org
 
Cơ sở 1 : K8 Bách Khoa
Điện thoại : 094.353.9969

Cơ sở 2 : C5 Thanh Xuân
Điện thoại : (04)85.874.233
Cơ sở 3 : C21 Cát Linh
Điện thoại : (04)85.874.224

Cơ sở 4 :286 Cầu Giấy
Điện thoại : (04)85.874.232
Cơ sở 5 : 173 Hoàng Hoa Thám
Điện thoại : (04)85.872.378

Cơ sở 6 :39 Hai Bà Trưng
Điện thoại : (04)85.874.225

© Copyright 2011-2012 Suadienlanh.org by INFOTEAM

Đống Đa Thành Lập và Phát Triển By Hạo Nam - Tel: 0972252388 - Email: haonam.it@gmail.com