Trang chủ    |     Giá»i thiá»u    |     Tin tức    |     Khách hàng    |     Tin Tức    |     Tuyá»n dụng    |     Khuyến mãi    |     Liên hệ  
DANH MỤC DỊCH VỤ
TÌM KIẾM
 
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
ĐỐI TÁC
Sinh viên sắp Äược thuê chung cÆ° giá 200.000 Äá»ng/tháng

Nếu Äược UBND TP.Hà Ná»i phê duyá»t, giá thuê cÄn há» chung cÆ° tại 2 dá»± án nhà á» dành cho sinh viên á» khu Pháp Vân Tứ Hiá»p và khu nhà á» sinh viên Mỹ Äình II â Hà Ná»i dá»± kiến chá» khoảng 200.000 Äá»ng/ ngÆ°á»i/tháng.

Dá»± án này Äang Äược UBND thành phá» Hà Ná»i xem xét phê duyá»t. Theo Äá» xuất của Sá» Xây dá»±ng Hà Ná»i, giá thuê dá»± kiến Äá»i vá»i khu nhà á» sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiá»p là 205.000 Äá»ng/sinh viên/tháng. Trong khi Äó, khu nhà chung cÆ° cho sinh viên Mỹ Äình II là 215.000 Äá»ng/sinh viên/tháng (giá trên Äã bao gá»m VAT và không bao gá»m giá dá»ch vụ Äiá»n, nÆ°á»c). 

Äược biết, hai dá»± án này Äược Äầu tÆ° xây dá»±ng bằng nguá»n vá»n trái phiếu chính phủ, mục tiêu Äảm bảo chá» á» cho khoảng hÆ¡n 18.000 há»c sinh, sinh viên. Hiá»n tại UBND Thành phá» Hà Ná»i Äang xem xét phê duyá»t ÄÆ¡n giá cho thuê nêu trên. 

Hình ảnh Sinh viên sắp Äược thuê chung cÆ° giá 200.000 Äá»ng/tháng? sá» 1Ảnh minh há»a.

Thá»i hạn hợp Äá»ng thuê nhà Äược ký theo nhu cầu của sinh viên nhÆ°ng tá»i Äa không quá 12 tháng. TrÆ°á»ng hợp sinh viên chấm dứt hợp Äá»ng thuê trÆ°á»c thá»i hạn thì phải có ÄÆ¡n Äá» nghá» gá»­i ÄÆ¡n vá» quản lý vận hành nhà á» sinh viên trÆ°á»c 2 tháng. 

Äá»i tượng trong diá»n Äược thuê gá»m: há»c sinh, sinh viên, há»c viên cao há»c, nghiên cứu sinh tại các trÆ°á»ng Äại há»c, cao Äẳng, trung há»c chuyên nghiá»p, cao Äẳng nghá», trung cấp nghá» trên Äá»a bàn Hà Ná»i, không phân biá»t công lập hay ngoài công lập. 

Ngoài ra, các trÆ°á»ng Äại há»c, cao Äẳng, trung há»c chuyên nghiá»p, cao Äẳng nghá» trên Äá»a bàn có nhu cầu ÄÄng ký Äá» sinh viên thuê cÅ©ng nằm trong diá»n xét duyá»t. 

Theo quy hoạch, khu nhà á» sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiá»p bá» trí 10.800 chá» á», từ tầng 2 Äến tầng 19 thuá»c ba khá»i nhà. Diá»n tích má»i phòng là 56,9 m2 dành cho 8 sinh viên. Khu nhà á» sinh viên Mỹ Äình II có 7.368 cÄn. Diá»n tích má»i cÄn là 45 m2 dành cho 6 sinh viên. Tá»ng mức Äầu tÆ° sau Äiá»u chá»nh là 1.843,6 tá»· Äá»ng (không bao gá»m hạng mục nhà A4). 

Khu nhà á» sinh viên Mỹ Äình gá»m 3 tòa nhà chia thành 5 ÄÆ¡n nguyên, má»i tòa cao 21 tầng và 1 tầng hầm, vá»i 19 tầng cÄn há». Diá»n tích sá»­ dụng Äất gần 17.000m2, diá»n tích xây dá»±ng 6.105m2, mật Äá» xây dá»±ng 36,13%; tá»ng mức Äầu tÆ° 979 tá»· Äá»ng. 

Toàn bá» khu á» có hàng rào bao quanh vá»i tá»ng công suất chá» á» là 7.368 sinh viên; diá»n tích 45 m2/phòng vá»i 6 sinh viên/phòng. 

Thông tin từ Sá» Xây dá»±ng Hà Ná»i cho biết, hiá»n các chủ Äầu tÆ° và ÄÆ¡n vá» thi công Äang khẩn trÆ°Æ¡ng hoàn thiá»n ná»t những hạng mục cuá»i cùng cho 2 dá»± án này Äá» Äảm bảo sá»m ÄÆ°a vào sá»­ dụng. 

HÆ°á»ng dẫn : Sua may loc nuoc kangaroo tai nha

Nguồn từ : www.suadienlanh.org

Trung Tâm Bảo Hành Tủ Lạnh Side By Side Tại Hà Ná»i , Vá» Sinh Äèn Trang Trí Tại Nhà Hà Ná»i , Tháo Lắp Äiá»u Hòa Tại Nhà á» Hà Ná»i , Sá»­a Tủ lạnh Toshiba Tại Nhà Hà Ná»i , Trung Tâm Bán Máy Lá»c NÆ°á»c giá rẻ , Chuyên Sá»­a máy giặt LG Tại Nhà Hà Ná»i , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c KANGAROO Tại Nhà , Sá»­a Máy Giặt Electrolux Tại Nhà , Thay quả lá»c NÆ°á»c Kangaroo Tại Nhà , Thay Lõi Lá»c Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Nhà , Chuyên Sá»­a Ti Vi Led, Lcd Tại Mỹ Äình , Sá»­a Máy Giặt Tại Nhà , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Nhà , Sá»­a Lò Vi Sóng Tại Nhà , Sá»­a Tủ Lạnh Tại Nhà , Sá»­a Bình Nóng Lạnh Tại Nhà , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Hà Ná»i , Nạp Ga BÆ¡m Ga Äiá»u Hòa Tại Nhà , Bảo Dưỡng Äiá»u Hòa Tại Nhà , Sá»­a Äiá»u Hòa Tại Nhà,Hà Ná»i ,

Trung Tâm Điện Lạnh Bách Khoa

Địa chỉ : K8 Bách Khoa - Hà Nội
Điện thoại: (04)85.874.233 | HotLine: 094.353.9969 | Website: www.suadienlanh.org
 
Cơ sở 1 : K8 Bách Khoa
Điện thoại : 094.353.9969

Cơ sở 2 : C5 Thanh Xuân
Điện thoại : (04)85.874.233
Cơ sở 3 : C21 Cát Linh
Điện thoại : (04)85.874.224

Cơ sở 4 :286 Cầu Giấy
Điện thoại : (04)85.874.232
Cơ sở 5 : 173 Hoàng Hoa Thám
Điện thoại : (04)85.872.378

Cơ sở 6 :39 Hai Bà Trưng
Điện thoại : (04)85.874.225

© Copyright 2011-2012 Suadienlanh.org by INFOTEAM

Đống Đa Thành Lập và Phát Triển By Hạo Nam - Tel: 0972252388 - Email: haonam.it@gmail.com