Trang chủ    |     Giá»i thiá»u    |     Tin tức    |     Khách hàng    |     Tin Tức    |     Tuyá»n dụng    |     Khuyến mãi    |     Liên hệ  
DANH MỤC DỊCH VỤ
TÌM KIẾM
 
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
ĐỐI TÁC
Từ 1/1, chá» giữ phÆ°Æ¡ng tiá»n của ngÆ°á»i Äiá»u khiá»n nguy hiá»m

Từ ngày mai, 1/1/2014, hàng loạt quy Äá»nh liên quan Äến xá»­ phạt vi phạm giao thông, tÄng lÆ°Æ¡ng tá»i thiá»u, tÄng phí giao thông ÄÆ°á»ng bá»â¦ có hiá»u lá»±c.

Nghá» Äá»nh 171/2013 (Nghá» Äá»nh 171) của Chính phủ vá» xá»­ phạt vi phạm hành chính trong lÄ©nh vá»±c giao thông ÄÆ°á»ng bá», ÄÆ°á»ng sắt có hiá»u lá»±c từ ngày 1/1/2014. Bá» Giao thông Vận tải (GTVT) khẳng Äá»nh mức xá»­ phạt Äá»i vá»i hầu hết các hành vi vi phạm không tÄng mà Äược giữ nguyên nhÆ° các nghá» Äá»nh trÆ°á»c Äây (Nghá» Äá»nh 34/2010 và Nghá» Äá»nh 71/2012).

Äặc biá»t, Nghá» Äá»nh 171 Äã giảm mức xá»­ phạt Äá»i vá»i nhiá»u hành vi vi phạm. Trong Äó, mức phạt Äá»i vá»i hành vi không làm thủ tục ÄÄng ký sang tên Äá»i chủ phÆ°Æ¡ng tiá»n giảm còn 100.000-200.000 Äá»ng vá»i mô tô, xe máy (mức phạt trÆ°á»c Äây là 800.000 Äến 1,2 triá»u Äá»ng) và 1-2 triá»u Äá»ng vá»i ô tô (mức phạt trÆ°á»c Äây là 6-10 triá»u Äá»ng). Thá»i Äiá»m áp dụng xá»­ phạt cụ thá»: Từ ngày 1/1/2015 xá»­ phạt Äá»i vá»i ô tô và từ 1/1/2017 Äá»i vá»i mô tô, xe máy. Viá»c xác minh Äá» phát hiá»n hành vi vi phạm chá» thá»±c hiá»n thông qua công tác Äiá»u tra giải quyết vụ tai nạn giao thông gây hậu quả từ mức nghiêm trá»ng trá» lên và qua ÄÄng ký xe chứ không kiá»m tra phÆ°Æ¡ng tiá»n lÆ°u thông trên ÄÆ°á»ng.

Nghá» Äá»nh 171 cÅ©ng bá» sung má»t sá» hành vi vi phạm má»i nhÆ° phạt tiá»n từ 100.000-200.000 Äá»ng Äá»i vá»i hành vi gây tai nạn giao thông mà ngÆ°á»i Äiá»u khiá»n phÆ°Æ¡ng tiá»n không dừng lại, không giữ nguyên hiá»n trÆ°á»ng, bá» trá»n không Äến trình báo vá»i cÆ¡ quan có thẩm quyá»n, không tham gia cấp cứu ngÆ°á»i bá» nạn.

Vượt Äèn Äá», rẽ trái tại ngã tÆ° Bà Triá»u - Hai Bà TrÆ°ng. Ảnh : Hoàng Hà.

Thá»i gian tạm giữ phÆ°Æ¡ng tiá»n giảm xuá»ng còn 7 ngày thay vì 10 ngày nhÆ° trÆ°á»c Äây và chá» tạm giữ phÆ°Æ¡ng tiá»n Äá»i vá»i những vi phạm của ngÆ°á»i Äiá»u khiá»n có tính chất nguy hiá»m, nhÆ° Äiá»u khiá»n xe trên ÄÆ°á»ng mà trong máu hoặc hÆ¡i thá» có ná»ng Äá» cá»n, Äiá»u khiá»n xe lạng lách, Äánh võng; chạy quá tá»c Äá», Äuá»i nhau trên ÄÆ°á»ng bá»â¦

Theo Thông tÆ° 159/2013 của Bá» Tài chính hÆ°á»ng dẫn chế Äá» thu, ná»p, quản lý và sá»­ dụng phí sá»­ dụng ÄÆ°á»ng bá» Äá» hoàn vá»n Äầu tÆ° xây dá»±ng ÄÆ°á»ng bá», ká» từ ngày 1/1/2014 Äến nÄm 2016, phí ÄÆ°á»ng bá» sẽ tÄng gấp 2-3,5 lần quy Äá»nh chung.

Lãnh Äạo Vụ Chính sách thuế - Bá» Tài chính cho biết viá»c tÄng phí ÄÆ°á»ng bá» Äá»i vá»i các dá»± án giao thông hoàn vá»n Äầu tÆ° Äã Äược Thủ tÆ°á»ng Chính phủ chấp thuận. Theo Äó, mức phí Äá»i vá»i xe dÆ°á»i 12 ghế ngá»i, xe tải có tải trá»ng dÆ°á»i 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cá»ng sẽ có phí từ 15.000-52.000 Äá»ng; xe từ 12-30 ghế ngá»i, xe tải có tải trá»ng từ 2 tấn Äến dÆ°á»i 4 tấn sẽ trả phí từ 20.000-70.000 Äá»ng...

Ãng Nguyá»n Há»ng TrÆ°á»ng, Thứ trÆ°á»ng Bá» GTVT, cho rằng viá»c tÄng phí ÄÆ°á»ng bá» hoàn toàn phù hợp vá»i yêu cầu thá»±c tế. TrÆ°á»c những bức xúc của dÆ° luận xung quanh viá»c thu phí hoàn vá»n các dá»± án ÄÆ°á»ng giao thông, ông TrÆ°á»ng khẳng Äá»nh sẽ chá» có những dá»± án hoàn thiá»n rá»i má»i Äược phép thu phí. Bá» GTVT sẽ rà soát các dá»± án Äá» xem xét chứ không phải dá»± án nào cÅ©ng Äược áp dụng mức phí má»i.

LÆ°Æ¡ng tÄng vẫn chÆ°a Äủ sá»ng

Nghá» Äá»nh 182/2013 của Chính phủ quy Äá»nh mức lÆ°Æ¡ng tá»i thiá»u vùng Äá»i vá»i ngÆ°á»i lao Äá»ng làm viá»c á» doanh nghiá»p, hợp tác xã, tá» hợp tác, trang trại, há» gia Äình, cá nhân và các cÆ¡ quan, tá» chức có thuê mÆ°á»n lao Äá»ng nêu: Ká» từ ngày 1/1/2014, mức lÆ°Æ¡ng tá»i thiá»u vùng áp dụng Äá»i vá»i doanh nghiá»p sẽ là 2,7 triá»u Äá»ng/tháng tại vùng I; 2,4 triá»u Äá»ng/tháng tại vùng II; tại vùng III là 2,1 triá»u Äá»ng/tháng và vùng IV là 1,9 triá»u Äá»ng/tháng.

So vá»i mức lÆ°Æ¡ng tá»i thiá»u hiá»n hành thì mức lÆ°Æ¡ng tá»i thiá»u theo vùng này sẽ cao hÆ¡n từ 250.000-350.000 Äá»ng/tháng. Quy Äá»nh má»i yêu cầu mức lÆ°Æ¡ng thấp nhất trả cho ngÆ°á»i lao Äá»ng Äã qua há»c nghá» (ká» cả lao Äá»ng do doanh nghiá»p tá»± dạy nghá») phải cao hÆ¡n ít nhất 7% so vá»i mức lÆ°Æ¡ng tá»i thiá»u vùng. Tuy nhiên, theo tính toán của Tá»ng LÄLÄ Viá»t Nam khi góp ý vá» viá»c tÄng lÆ°Æ¡ng tá»i thiá»u thì mức tÄng nhÆ° Nghá» Äá»nh 182 cÅ©ng chá» Äáp ứng Äược khoảng 66%-79% mức sá»ng tá»i thiá»u của ngÆ°á»i lao Äá»ng á» các vùng.

Nguồn từ : www.suadienlanh.org

Trung Tâm Bảo Hành Tủ Lạnh Side By Side Tại Hà Ná»i , Vá» Sinh Äèn Trang Trí Tại Nhà Hà Ná»i , Tháo Lắp Äiá»u Hòa Tại Nhà á» Hà Ná»i , Sá»­a Tủ lạnh Toshiba Tại Nhà Hà Ná»i , Trung Tâm Bán Máy Lá»c NÆ°á»c giá rẻ , Chuyên Sá»­a máy giặt LG Tại Nhà Hà Ná»i , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c KANGAROO Tại Nhà , Sá»­a Máy Giặt Electrolux Tại Nhà , Thay quả lá»c NÆ°á»c Kangaroo Tại Nhà , Thay Lõi Lá»c Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Nhà , Chuyên Sá»­a Ti Vi Led, Lcd Tại Mỹ Äình , Sá»­a Máy Giặt Tại Nhà , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Nhà , Sá»­a Lò Vi Sóng Tại Nhà , Sá»­a Tủ Lạnh Tại Nhà , Sá»­a Bình Nóng Lạnh Tại Nhà , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Hà Ná»i , Nạp Ga BÆ¡m Ga Äiá»u Hòa Tại Nhà , Bảo Dưỡng Äiá»u Hòa Tại Nhà , Sá»­a Äiá»u Hòa Tại Nhà,Hà Ná»i ,

Trung Tâm Điện Lạnh Bách Khoa

Địa chỉ : K8 Bách Khoa - Hà Nội
Điện thoại: (04)85.874.233 | HotLine: 094.353.9969 | Website: www.suadienlanh.org
 
Cơ sở 1 : K8 Bách Khoa
Điện thoại : 094.353.9969

Cơ sở 2 : C5 Thanh Xuân
Điện thoại : (04)85.874.233
Cơ sở 3 : C21 Cát Linh
Điện thoại : (04)85.874.224

Cơ sở 4 :286 Cầu Giấy
Điện thoại : (04)85.874.232
Cơ sở 5 : 173 Hoàng Hoa Thám
Điện thoại : (04)85.872.378

Cơ sở 6 :39 Hai Bà Trưng
Điện thoại : (04)85.874.225

© Copyright 2011-2012 Suadienlanh.org by INFOTEAM

Đống Đa Thành Lập và Phát Triển By Hạo Nam - Tel: 0972252388 - Email: haonam.it@gmail.com