Trang chủ    |     Giá»i thiá»u    |     Tin tức    |     Khách hàng    |     Tin Tức    |     Tuyá»n dụng    |     Khuyến mãi    |     Liên hệ  
DANH MỤC DỊCH VỤ
TÌM KIẾM
 
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
ĐỐI TÁC
Youtube bá» kiá»n vì vi phạm bản quyá»n "Táo quân 2014"

Công ty Viá»t Nam CNC sẽ chính thức khá»i kiá»n các ÄÆ¡n vá» phát tán clip Táo quân 2014, trong Äó có Youtube.

Ãng Äào Viá»t DÅ©ng, Äại diá»n công ty Äầu tÆ° và phát triá»n an ninh Công nghá» cao (CNC) Äã khẳng Äá»nh nhÆ° vậy và cho biết: âCác video vá» 'Táo quân 2014 - Gặp Nhau Cuá»i NÄm' Äược ÄÆ°a lên Youtube Äá»u Äã bá» gỡ xuá»ng ngay sau khi up lên, vá»i những ngÆ°á»i dùng cá» tình vi phạm, Youtube Äã tiến hành khóa tài khoản ngÆ°á»i dùng. Äiá»u Äó chứng tá» Youtube Äã có những biá»n pháp xá»­ lý các hành vi vi phạm bản quyá»nâ.

Tuy nhiên, những gì Youtube làm vẫn chá» là xá»­ lý hậu quả chứ chÆ°a phải là biá»n pháp ngÄn chặn triá»t Äá» từ Äầu nhÆ° yêu cầu của CNC. âChúng tôi vẫn gá»­i yêu cầu Youtube phải xá»­ lý triá»t Äá» ngay từ khâu kiá»m duyá»t ná»i dung, má»i hành vi phát tán Äá»u là hành vi vi phạm bản quyá»n Äá»i vá»i chÆ°Æ¡ng trình Táo quân 2014â - ông Äào Viá»t DÅ©ng nói.

Youtube bá» kiá»n vì vi phạm bản quyá»n "Táo quân 2014" 1
Má»t Channel Youtube bá» khóa do vi phạm bản quyá»n

Công ty Äầu tÆ° Phát triá»n An ninh Công nghá» cao CNC là ÄÆ¡n vá» duy nhất Äược phép khai thác và phá»i hợp bảo há» bản quyá»n chÆ°Æ¡ng trình "Táo quân 2014" trên internet. Khán giả muá»n xem hợp pháp chÆ°Æ¡ng trình thì phải ÄÄng nhập vào website của CNC và phải trả 3.000 Äá»ng/lượt cho má»i lần tải vá».

TrÆ°á»c Äó, CNC Äã có công vÄn Äến các ÄÆ¡n vá» khai thác ná»i dung trên mạng internet, báo chí thông báo vá» viá»c nghiêm cấm tuyá»t Äá»i má»i hình thức phát tán clip "Táo quân" trên mạng. Lãnh Äạo CNC cho biết cÅ©ng Äã có thông báo vá»i Youtube Äá» quản trá» trang web này ngÄn chặn ngÆ°á»i dùng tải video ná»i dung "Táo quân" lên trang.

Youtube bá» kiá»n vì vi phạm bản quyá»n "Táo quân 2014" 2
Ãng Äào Viá»t DÅ©ng â Äại diá»n CNC

Tuy nhiên, trên thá»±c tế, sau khi "Táo quân 2014" Äược phát trên truyá»n hình, trên trang Youtube Äã xuất hiá»n khá nhiá»u clip "Táo quân 2014". Còn trong nÆ°á»c, mặc dù Äa sá» các ÄÆ¡n vá» thá»±c hiá»n nghiêm túc viá»c tôn trá»ng bản quyá»n thì vẫn có má»t sá» cá nhân và ÄÆ¡n vá» vi phạm bằng hình thức phát lại trên internet thông qua website và lÆ°u trữ cho phép tải vá» máy tính cá nhân. âÄiá»u Äó Äã gây ảnh hÆ°á»ng nghiêm trá»ng vá» mặt tài chính cÅ©ng nhÆ° uy tín của CNC Äá»i vá»i các Äá»i tácâ â Äại diá»n CNC cho biết.

TrÆ°á»c Äó Äá» bảo vá» bản quyá»n chÆ°Æ¡ng trình Táo quân 2014, VTV Äã quyết Äá»nh không phát hành ÄÄ©a DVD nhÆ° má»i nÄm. Song song vá»i Äó, VTV Äã phá»i hợp cùng CNC trong viá»c khai thác và bảo há» bản quyá»n "Táo quân 2014" và Gala CÆ°á»i trên ná»n tảng internet. Äó là má»t hành Äá»ng thá» hiá»n quyết tâm của VTV trong công cuá»c Äấu tranh bảo vá» bản quyá»n truyá»n hình nói riêng và bảo vá» bản quyá»n tác phẩm nói chung.

âCNC Äã hoàn thiá»n há» sÆ¡ và gá»­i sang C50 Äá» phá»i hợp xá»­ lý các hành vi vi phạm bản quyá»n, yêu cầu Äá»n bù thiá»t hại, gỡ bá» hoàn toàn các ná»i dung vi phạm hoặc thu há»i phÆ°Æ¡ng tiá»n vi phạm theo Äúng nghá» Äá»nh 131 Äược ban hành vào cuá»i nÄm 2013. Äá»ng thá»i, chúng tôi sẽ chính thức khá»i kiá»n các ÄÆ¡n vá» này, Äặc biá»t là Youtube vá» hành vi vi phạm bản quyá»n Äá»i vá»i hai chÆ°Æ¡ng trình của VTVâ â ông Äào Viá»t DÅ©ng khẳng Äá»nh.

Mặc dù không tiết lá» vá» doanh sá», nhÆ°ng Äại diá»n CNC cÅ©ng cho biết chÆ°Æ¡ng trình "Táo quân 2014" Äược phát trên website của CNC Äã nhận Äược sá»± quan tâm rất lá»n của Äông Äảo khán giả trong và ngoài nÆ°á»c. Äiá»u Äó khiến cho doanh thu vượt xa so vá»i kỳ vá»ng.

CNC cho rằng Äiá»u ý nghÄ©a nhất trong vấn Äá» bản quyá»n là thái Äá» khách hàng Äã có những thay Äá»i. Thá» hiá»n qua viá»c nhiá»u khán giả tôn trá»ng công sức lao Äá»ng của những ngÆ°á»i làm nghá» thuật bằng cách xem chÆ°Æ¡ng trình bản quyá»n. Chá» vá»i sá» tiá»n nhá» 3.000 Äá»ng/lượt tải vá» há» Äã Äóng góp má»t phần rất lá»n nhằm tái tạo sức lao Äá»ng cho những ÄÆ¡n vá» sản xuất, các nghá» sÄ©, diá»n viên, những con ngÆ°á»i làm nghá» thuậtâ¦

Cách ứng xá»­ khá quyết liá»t trong viá»c bảo vá» bản quyá»n "Táo quân 2014" Äược coi là má»t trÆ°á»ng hợp Äiá»n hình trong viá»c xá»­ lý khủng hoảng vấn Äá» tác quyá»n trên mạng. Äiá»u này mang lại niá»m tin cho ngÆ°á»i sáng tạo.

âNhá» vậy mà ngay trong những ngày Äầu nÄm, CNC Äã nhận Äược rất nhiá»u lá»i má»i hợp tác khai thác và bảo vá» bản quyá»n các tác phẩm của các ÄÆ¡n vá» nắm giữ bản quyá»n, các ÄÆ¡n vá» sản xuấtâ â Äại diá»n CNC chia sẻ.

Vá»i quyết tâm trong cuá»c chiến bảo vá» bản quyá»n, cùng sá»± ủng há» từ Äài Truyá»n hình Viá»t Nam và các cÆ¡ quan chức nÄng. CNC Äược cho là có Äủ sức mạnh pháp lý và ná»i lá»±c Äá» tiến hành má»t cách quyết liá»t nhằm bảo vá» bản quyá»n tác phẩm mình Äảm nhận. Vá»i viá»c CNC theo Äến cùng sá»± vụ này, "Táo quân 2014" xứng Äáng là má»t cuá»c cách mạng trong cuá»c chiến bảo vá» tác quyá»n trên internet á» Viá»t Nam.

Nguồn từ : www.suadienlanh.org

Trung Tâm Bảo Hành Tủ Lạnh Side By Side Tại Hà Ná»i , Vá» Sinh Äèn Trang Trí Tại Nhà Hà Ná»i , Tháo Lắp Äiá»u Hòa Tại Nhà á» Hà Ná»i , Sá»­a Tủ lạnh Toshiba Tại Nhà Hà Ná»i , Trung Tâm Bán Máy Lá»c NÆ°á»c giá rẻ , Chuyên Sá»­a máy giặt LG Tại Nhà Hà Ná»i , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c KANGAROO Tại Nhà , Sá»­a Máy Giặt Electrolux Tại Nhà , Thay quả lá»c NÆ°á»c Kangaroo Tại Nhà , Thay Lõi Lá»c Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Nhà , Chuyên Sá»­a Ti Vi Led, Lcd Tại Mỹ Äình , Sá»­a Máy Giặt Tại Nhà , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Nhà , Sá»­a Lò Vi Sóng Tại Nhà , Sá»­a Tủ Lạnh Tại Nhà , Sá»­a Bình Nóng Lạnh Tại Nhà , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Hà Ná»i , Nạp Ga BÆ¡m Ga Äiá»u Hòa Tại Nhà , Bảo Dưỡng Äiá»u Hòa Tại Nhà , Sá»­a Äiá»u Hòa Tại Nhà,Hà Ná»i ,

Trung Tâm Điện Lạnh Bách Khoa

Địa chỉ : K8 Bách Khoa - Hà Nội
Điện thoại: (04)85.874.233 | HotLine: 094.353.9969 | Website: www.suadienlanh.org
 
Cơ sở 1 : K8 Bách Khoa
Điện thoại : 094.353.9969

Cơ sở 2 : C5 Thanh Xuân
Điện thoại : (04)85.874.233
Cơ sở 3 : C21 Cát Linh
Điện thoại : (04)85.874.224

Cơ sở 4 :286 Cầu Giấy
Điện thoại : (04)85.874.232
Cơ sở 5 : 173 Hoàng Hoa Thám
Điện thoại : (04)85.872.378

Cơ sở 6 :39 Hai Bà Trưng
Điện thoại : (04)85.874.225

© Copyright 2011-2012 Suadienlanh.org by INFOTEAM

Đống Đa Thành Lập và Phát Triển By Hạo Nam - Tel: 0972252388 - Email: haonam.it@gmail.com