Trang chủ    |     Giá»i thiá»u    |     Tin tức    |     Khách hàng    |     Tin Tức    |     Tuyá»n dụng    |     Khuyến mãi    |     Liên hệ  
DANH MỤC DỊCH VỤ
TÌM KIẾM
 
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
ĐỐI TÁC
Báo Nga Mỹ dạy cho Trung Quá»c bài há»c ứng xá»­ á» Biá»n Äông
Tá» "Tiếng nói nÆ°á»c Nga" ÄÆ°a tin, Mỹ Äứng vá» phía Viá»t Nam trong cuá»c xung Äá»t má»i vá»i Trung Quá»c á» Biá»n Äông.

Tiếng nói nÆ°á»c Nga dẫn lá»i Giáo sÆ° Yevgeny Kataev, thuá»c tá» bá» môn Chính sách thế giá»i của trÆ°á»ng Kinh tế Cao cấp cho rằng: âBắc Kinh và Washington có cách giải thích khác nhau ranh giá»i các vùng lãnh hải của Trung Quá»c. Bắc Kinh khẳng Äá»nh rằng 80% Biá»n Äông là vùng biá»n ná»i Äá»a của Trung Quá»c nhÆ°ng Washington coi vùng Äặc quyá»n kinh tế của Trung Quá»c chá» hạn chế trong vòng 12,5 hải lý từ Äất liá»n và Äảo Hải Nam, ngoài ra là thuá»c vùng biá»n quá»c tế. 

Trung Quá»c và Mỹ cÅ©ng có cách hiá»u khác nhau vá» tá»± do hàng hải á» Biá»n Äông. Äá»i vá»i Trung Quá»c, Äó là sá»± tá»± do Äi lại của tàu buôn. Äá»i vá»i Mỹ - Äó là sá»± di chuyá»n không bá» cản trá» của tàu quân sá»±. Và theo Washington, Trung Quá»c chính là quá»c gia Äặt vấn Äá» vá» hạn chế tàu chiến Mỹ và các Äá»ng minh của Mỹ Äi lại tá»± do á» Biá»n Äôngâ.

Theo ông Evgeni Kanaev, vấn Äá» Biá»n Äông trong má»i quan há» Trung - Mỹ sẽ tiếp tục phát triá»n: âHoa Kỳ và các Äá»ng minh coi Nam Thái Bình DÆ°Æ¡ng là khu vá»±c ảnh hÆ°á»ng và kiá»m soát của mình. Äá»ng thá»i, Biá»n Äông nằm á» trung tâm của khu vá»±c này. Bắc Kinh coi các Äợt diá»n tập Äá»a chính trá» là ná» lá»±c má»i Äá» Trung Quá»c bành trÆ°á»ng lãnh thá», Äá» phát triá»n chiến lược chá»ng lại những gì trái vá»i lợi ích của nó, trái vá»i sá»± trá»i dậy của Trung Quá»c ra thế giá»i. Do Äó, Biá»n Äông sẽ vẫn là nguá»n xung Äá»t Mỹ- Trung Quá»c á» châu Ã. Và nhiá»u khả nÄng mức Äá» nghiêm trá»ng của vấn Äá» này sẽ tiếp tục gia tÄngâ.

Washington gá»i viá»c Trung Quá»c lắp Äặt giàn khoan dầu khí á» vùng biá»n tranh chấp là

Washington gá»i viá»c Trung Quá»c lắp Äặt giàn khoan dầu khí á» vùng biá»n tranh chấp là "sá»± khiêu khích và hành vi nguy hiá»m"

Ãng Kanaev tiếp tục khẳng Äá»nh rằng hành Äá»ng của Trung Quá»c sẽ thúc Äẩy má»t cuá»c chạy Äua vÅ© trang trong khu vá»±c, trÆ°á»c hết là trong viá»c trang bá» vÅ© khí cho hải quân. Trong bá»i cảnh bất á»n khu vá»±c do cuá»c Äụng Äá» lợi ích của Mỹ và Trung Quá»c, các nÆ°á»c khác muá»n có cÆ¡ chế an ninh hùng mạnh. Há» cần có các cÆ¡ chế dá»± phòng Äó Äá» không bá» biến làm con tin trong xung Äá»t Mỹ- Trung Quá»c.

TrÆ°á»c Äó, Washington gá»i viá»c Trung Quá»c lắp Äặt giàn khoan dầu khí á» vùng biá»n tranh chấp là "sá»± khiêu khích và hành vi nguy hiá»m". Và Mỹ cÅ©ng gá»i ý Äá»nh của Trung Quá»c dùng tàu quân sá»± và máy bay Äá» Äẩy tàu Hải quân và tàu Cảnh sát biá»n Viá»t Nam ra khá»i khu vá»±c xảy ra sá»± cá» là âáp lá»±c có hại cho an ninh trong khu vá»±c".

Phản ứng "Äứng vá» phía Viá»t Nam" trong vụ lắp Äặt giàn khoan trái phép của Mỹ Äã gây ra má»t vụ bê bá»i ngoại giao má»i trong quan há» Trung-Mỹ.

NgÆ°á»i phát ngôn Bá» Ngoại giao Hoa Xuân Oánh gá»i bài há»c mà Mỹ dạy cho Trung Quá»c vá» cách ứng xá»­ biá»n Äông là sá»± can thiá»p âbất hợp pháp và vô trách nhiá»mâ. Nhà ngoại giao Trung Quá»c cho rằng viá»c lắp Äặt má»t giàn khoan á» Biá»n Äông không liên quan Äến Viá»t Nam và Äặc biá»t là không liên quan Äến Hoa Kỳ. Hành Äá»ng của Trung Quá»c là hợp pháp vì tiến hành trong lãnh hải của há», bà Hoa Xuân Oánh nói.

Vá» phần mình, Hà Ná»i khẳng Äá»nh rằng dàn khoan dầu của Trung Quá»c Äặt trong vùng Äặc quyá»n kinh tế của Viá»t Nam. Dù sao Äi nữa, hai bên Äã ÄÆ°a Äến cạnh dàn khoan sá» lượng tàu chiến chÆ°a từng thấy. Bắc Kinh không xác nhận sá»± kiá»n va chạm tàu Viá»t Nam. Hà Ná»i và các cÆ¡ quan thông tấn phÆ°Æ¡ng Tây ÄÆ°a tin rằng tàu Trung Quá»c phun vòi rá»ng chá»ng tàu chiến Viá»t Nam gây hậu quả sáu thủy thủ Viá»t Nam bá» thÆ°Æ¡ng. Ngoài ra, có tin rằng tàu Trung Quá»c cá» tình Äâm vào tàu Viá»t Nam gây cho chúng thiá»t hại Äáng ká».

Ngoài Tiếng nói nÆ°á»c Nga, má»t sá» hãng tin lá»n nÆ°á»c ngoài cÅ©ng ÄÆ°a tin vá» tình hình Biá»n Äông những ngày qua.

Tá» Guardian của Anh gá»i viá»c lắp Äặt giàn khoan là "bÆ°á»c Äi khiêu khích nhất của Trung Quá»c" trong khu vá»±c. 

Hãng tin BBC cho rằng cÄng thẳng giữa hai quá»c gia láng giá»ng Äã Äạt mức cao nhất khi Trung Quá»c Äặt giàn khoan trái phép trên vùng Äặc quyá»n kinh tế của Viá»t Nam.

Hãng tin Bloomberg cÅ©ng ÄÆ°a tin, sá»± cá» giữa tàu Viá»t Nam và tàu Trung Quá»c xảy ra là do hành Äá»ng hung hÄng của Trung Quá»c Äá»i vá»i các nÆ°á»c láng giá»ng từ Viá»t Nam Äến Nhật Bản. 

Hãng tin USA Today bình luận, hành Äá»ng bành trÆ°á»ng cùng vá»i sá»± phát triá»n vá» kinh tế và quân sá»± của Trung Quá»c Äang khiến cho các quá»c gia nhá» hÆ¡n trong khu vá»±c lo ngại, ngay cả khi há» biết rằng cần duy trì má»i quan há» cá»i má» vá»i má»t Äá»i tác kinh tế quan trá»ng.

Nguồn từ : www.suadienlanh.org

Trung Tâm Bảo Hành Tủ Lạnh Side By Side Tại Hà Ná»i , Vá» Sinh Äèn Trang Trí Tại Nhà Hà Ná»i , Tháo Lắp Äiá»u Hòa Tại Nhà á» Hà Ná»i , Sá»­a Tủ lạnh Toshiba Tại Nhà Hà Ná»i , Trung Tâm Bán Máy Lá»c NÆ°á»c giá rẻ , Chuyên Sá»­a máy giặt LG Tại Nhà Hà Ná»i , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c KANGAROO Tại Nhà , Sá»­a Máy Giặt Electrolux Tại Nhà , Thay quả lá»c NÆ°á»c Kangaroo Tại Nhà , Thay Lõi Lá»c Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Nhà , Chuyên Sá»­a Ti Vi Led, Lcd Tại Mỹ Äình , Sá»­a Máy Giặt Tại Nhà , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Nhà , Sá»­a Lò Vi Sóng Tại Nhà , Sá»­a Tủ Lạnh Tại Nhà , Sá»­a Bình Nóng Lạnh Tại Nhà , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Hà Ná»i , Nạp Ga BÆ¡m Ga Äiá»u Hòa Tại Nhà , Bảo Dưỡng Äiá»u Hòa Tại Nhà , Sá»­a Äiá»u Hòa Tại Nhà,Hà Ná»i ,

Trung Tâm Điện Lạnh Bách Khoa

Địa chỉ : K8 Bách Khoa - Hà Nội
Điện thoại: (04)85.874.233 | HotLine: 094.353.9969 | Website: www.suadienlanh.org
 
Cơ sở 1 : K8 Bách Khoa
Điện thoại : 094.353.9969

Cơ sở 2 : C5 Thanh Xuân
Điện thoại : (04)85.874.233
Cơ sở 3 : C21 Cát Linh
Điện thoại : (04)85.874.224

Cơ sở 4 :286 Cầu Giấy
Điện thoại : (04)85.874.232
Cơ sở 5 : 173 Hoàng Hoa Thám
Điện thoại : (04)85.872.378

Cơ sở 6 :39 Hai Bà Trưng
Điện thoại : (04)85.874.225

© Copyright 2011-2012 Suadienlanh.org by INFOTEAM

Đống Đa Thành Lập và Phát Triển By Hạo Nam - Tel: 0972252388 - Email: haonam.it@gmail.com