Trang chủ    |     Giá»i thiá»u    |     Tin tức    |     Khách hàng    |     Tin Tức    |     Tuyá»n dụng    |     Khuyến mãi    |     Liên hệ  
DANH MỤC DỊCH VỤ
TÌM KIẾM
 
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
ĐỐI TÁC
Con trai Äại gia biá»t thá»± trÄm tá» Cầu Giấy bá» tá» Än chÆ¡i, thác loạn
Từng Äược nêu danh là má»t tấm gÆ°Æ¡ng công tá»­ Hà thành tá»± nguyá»n ra TrÆ°á»ng Sa, giá» Äây, con trai của vá» Äại gia ná»i tiếng vá»i cÄn biá»t thá»± hàng trÄm tá» á» Cầu Giấy, Äang dính vào nghi án bá» tá» chÆ¡i bá»i, lêu lá»ng

Má»i Äây, má»t bài viết trên báo NgÆ°á»i cao tuá»i Äã nói khá nhiá»u vá» Nguyá»n Quá»c Äức, con thứ của âÄại giaâ buôn bán sắt vụn Nguyá»n Quá»c Thanh, sinh nÄm 1957, quê gá»c Thanh Hóa, hiá»n cÆ° trú á» quận Cầu Giấy (Hà Ná»i).

Ãng Nguyá»n Quá»c Thanh cÅ©ng chính là chủ lâu Äài tráng lá» trên ÄÆ°á»ng Hoàng Quá»c Viá»t, gần há» nÆ°á»c Äược nhiá»u tá» báo ÄÆ°a tin là công trình trá» giá hÆ¡n 70 tá» Äá»ng, riêng 5 con gà dát vàng trên nóc lâu Äài trá» giá hÆ¡n 4 tá» Äá»ng.

Theo Äó, bài viết dẫn lại má»t bài viết khác ÄÄng có nói, cậu há»c hành sa sút dần vào những nÄm cuá»i cấp. Äược gia Äình chu cấp Äầy Äủ, lại Äang tuá»i Än, tuá»i chÆ¡i nên Äức lÆ¡ là há»c tậpâ.

Hình ảnh Con trai Äại gia biá»t thá»± trÄm tá» Cầu Giấy bá» tá» Än chÆ¡i, thác loạn sá» 1

Nguyá»n Quá»c Äức - cậu ấm của biá»t thá»± trÄm tá» Cầu Giấy

Ngoài ra, bài báo còn dẫn má»t videoclip Äược phát trên Äài Truyá»n hình Viá»t Nam dá»p Äầu Xuân 2014 và cho rằng clip Äã phản ánh chân thật hÆ¡n cả vá» quá khứ của nhân vật này vá»i những tình tiết nhÆ°: ChÆ¡i bá»i, quậy phá, trÆ°á»c lúc ra Äảo chủ yếu Än chÆ¡i, lên sàn⦠Chính cậu ta cÅ©ng nói vá»i phóng viên VTV: âTrÆ°á»c khi tôi nhập ngÅ© thì cuá»c sá»ng rất nhàn hạ, suá»t ngày chá» Äi Än, Äi chÆ¡i, tụ tập bạn bè hát hò, rá»i lên quán barâ. Cậu ta thừa nhận từng có má»t quá khứ âvô nghÄ©aâ, âÆ°a tận hÆ°á»ng cuá»c sá»ng, thích những phút giây Äiên cuá»ng trong Äêmâ. Phóng sá»± còn ÄÆ°a hình ảnh cậu ta cá»i trần, xÄm trá» khắp ngÆ°á»i.

Hiá»n, Nguyá»n Quá»c Äức Äang là chiến sÄ© thuá»c Phân Äá»i Pháo PK37 tại Äảo TrÆ°á»ng Sa Lá»n (thuá»c huyá»n Äảo TrÆ°á»ng Sa, tá»nh Khánh Hoà).

TrÆ°á»c Äó, nhiá»u bài báo vá» sau này Äã viết vá» Äức nhÆ° má»t Äiá»n hình của cậu ấm, cô chiêu, công tá»­ Än chÆ¡i nhÆ°ng Äã há»i hận và tá»± nguyá»n ra TrÆ°á»ng Sa gìn giữ tá» quá»c.

Tuy nhiên, theo báo NgÆ°á»i cao tuá»i, trong thá»i gian Äức á» TrÆ°á»ng Sa, Äức vẫn bá» Äánh giá là hoàn toàn không ngoan, làm ảnh hÆ°á»ng Äến môi trÆ°á»ng ká»· luật của ÄÆ¡n vá».

Hình ảnh Con trai Äại gia biá»t thá»± trÄm tá» Cầu Giấy bá» tá» Än chÆ¡i, thác loạn sá» 2

ADVERTISEMENT

Biá»t thá»± trÄm tá» ná»i tiếng của Äại gia Cầu Giấy

Theo bài báo, má»t sÄ© quan trên Äảo TrÆ°á»ng Sa cho biết: âChiến sÄ© trẻ này hoàn toàn không ngoan, không hiá»n; ná» lá»±c phấn Äấu hay Äá»ng cÆ¡ ra TrÆ°á»ng Sa không Äúng nhÆ° má»t sá» bài báo nêu. Ngược lại, gia Äình Äã ÄÆ°a cậu ta ra Äảo gần nhÆ° chá» là má»t liá»u pháp Äá» cách li vá»i quá khứ, bá»t hÆ° há»ng. Tuy nhiên, cậu ta Äã không rèn luyá»n, phấn Äấu nghiêm túc mà còn làm ảnh hÆ°á»ng Äến môi trÆ°á»ng ká» luật của ÄÆ¡n vá» trong giai Äoạn rất cần tập trung cho nhiá»m vụ sẵn sàng chiến Äấu bảo vá» biá»n Äảoâ.

NgÆ°á»i vợ má»t sÄ© quan Äang công tác trên Äảo cÅ©ng cho hay chá»ng chá» và Äá»ng Äá»i rất bất bình vá»i viá»c thiếu ý thức tá» chức ká» luật của quý tá»­ này. Gần Äây, âcậyâ gia Äình lắm tiá»n nhiá»u của, có nhiá»u âhá» trợâ cho ÄÆ¡n vá», cậu ta chẳng những không chá»u rèn luyá»n sá»­a mình nhÆ° Äã nói trên báo chí mà còn uá»ng rượu say, quậy phá, cất giấu rượu. Trong khi vá»i bá» Äá»i TrÆ°á»ng Sa, nhất là trong giai Äoạn tình hình biá»n Äảo Äang nóng, yêu cầu trá»±c sẵn sàng chiến Äấu rất cao, viá»c sá»­ dụng bia rượu bá» cấm tuyá»t Äá»i. Vậy mà cậu ta Äã vi phạm nhÆ° vậyâ.

Hiá»n phía gia Äình cậu công tá»­ Nguyá»n Quá»c Äức vẫn chÆ°a có phản há»i vá» sá»± viá»n.

TrÆ°á»c Äó, sau khi ná»i tiếng vá»i viá»c là chủ cÄn biá»t thá»± trÄm tá» á» Cầu Giấy, Äại gia Nguyá»n Quá»c Thanh từng dính vào má»t scandal. Trong Äó, má»t bức thÆ° xuất hiá»n trên mạng tá»± xÆ°ng là con rỠông Thanh, Äã ká» rất nhiá»u tá»i xấu vá» vợ và gia Äình vợ. Sau Äó, phía gia Äình ông Thanh Äã lên tiếng phản bác.

Bàn vá» cÄn biá»t thá»± trá» giá hàng trÄm tá» Äá»ng vá»i 5 con gà trá»ng trá» giá 4 tá» trên nóc nhà, trao Äá»i vá»i giá»i truyá»n thông, nhà nghiên cứu phong thuá»· Nguyá»n Cung Hà, Phó giám Äá»c Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và ứng dụng vÄn hóa à Äông cho hay, viá»c ÄÆ°a gà trá»ng dát vàng lên trên nóc nhÆ° thế, theo phong thuá»·, gà sẽ âbá»i trên Äầuâ là sẽ loạn.

Nguồn từ : www.suadienlanh.org

Trung Tâm Bảo Hành Tủ Lạnh Side By Side Tại Hà Ná»i , Vá» Sinh Äèn Trang Trí Tại Nhà Hà Ná»i , Tháo Lắp Äiá»u Hòa Tại Nhà á» Hà Ná»i , Sá»­a Tủ lạnh Toshiba Tại Nhà Hà Ná»i , Trung Tâm Bán Máy Lá»c NÆ°á»c giá rẻ , Chuyên Sá»­a máy giặt LG Tại Nhà Hà Ná»i , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c KANGAROO Tại Nhà , Sá»­a Máy Giặt Electrolux Tại Nhà , Thay quả lá»c NÆ°á»c Kangaroo Tại Nhà , Thay Lõi Lá»c Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Nhà , Chuyên Sá»­a Ti Vi Led, Lcd Tại Mỹ Äình , Sá»­a Máy Giặt Tại Nhà , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Nhà , Sá»­a Lò Vi Sóng Tại Nhà , Sá»­a Tủ Lạnh Tại Nhà , Sá»­a Bình Nóng Lạnh Tại Nhà , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Hà Ná»i , Nạp Ga BÆ¡m Ga Äiá»u Hòa Tại Nhà , Bảo Dưỡng Äiá»u Hòa Tại Nhà , Sá»­a Äiá»u Hòa Tại Nhà,Hà Ná»i ,

Trung Tâm Điện Lạnh Bách Khoa

Địa chỉ : K8 Bách Khoa - Hà Nội
Điện thoại: (04)85.874.233 | HotLine: 094.353.9969 | Website: www.suadienlanh.org
 
Cơ sở 1 : K8 Bách Khoa
Điện thoại : 094.353.9969

Cơ sở 2 : C5 Thanh Xuân
Điện thoại : (04)85.874.233
Cơ sở 3 : C21 Cát Linh
Điện thoại : (04)85.874.224

Cơ sở 4 :286 Cầu Giấy
Điện thoại : (04)85.874.232
Cơ sở 5 : 173 Hoàng Hoa Thám
Điện thoại : (04)85.872.378

Cơ sở 6 :39 Hai Bà Trưng
Điện thoại : (04)85.874.225

© Copyright 2011-2012 Suadienlanh.org by INFOTEAM

Đống Đa Thành Lập và Phát Triển By Hạo Nam - Tel: 0972252388 - Email: haonam.it@gmail.com