Trang chủ    |     Giá»i thiá»u    |     Tin tức    |     Khách hàng    |     Tin Tức    |     Tuyá»n dụng    |     Khuyến mãi    |     Liên hệ  
DANH MỤC DỊCH VỤ
TÌM KIẾM
 
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
ĐỐI TÁC
TÄng lÆ°Æ¡ng nÄm 2015 là quyết Äá»nh ká»p thá»i

Viá»c Chính phủ chi 11.100 tá»· Äá»ng Äá» Äáp ứng yêu cầu tÄng lÆ°Æ¡ng nÄm 2015, theo Äánh giá của tôi, là quyết Äá»nh ká»p thá»iâ, Äại biá»u Nguyá»n Sỹ CÆ°Æ¡ng nhận xét.

TÄng lÆ°Æ¡ng nÄm 2015 là quyết Äá»nh ká»p thá»i - Ảnh 1

Viá»c tÄng lÆ°Æ¡ng nÄm 2015 Äược nhiá»u Äại biá»u Quá»c há»i Äá»ng tình (Ảnh minh há»a).

Chiá»u 7/11, Ủy ban ThÆ°á»ng vụ Quá»c há»i Äã chính thức thá»ng nhất viá»c tÄng lÆ°Æ¡ng theo phÆ°Æ¡ng án do Chính phủ Äá» xuất. Tuy nhiên, Äá» xuất tÄng lÆ°Æ¡ng này còn phải chá» Quá»c há»ithông qua vào ngày 10/11 tá»i.

TrÆ°á»c Äó, ngày 6/11, Thủ tÆ°á»ng Äã chấp thuận phÆ°Æ¡ng án 2 của Bá» Tài chính Äá» xuất lên trong tá»ng sá» 3 phÆ°Æ¡ng án tÄng lÆ°Æ¡ng. Theo Äó, từ ngày 1/1/2015, tiá»n lÆ°Æ¡ng và trợ cấp sẽ Äược tÄng bình quân 8% cho 3 nhóm Äá»i tượng là ngÆ°á»i nghá» hÆ°u, ngÆ°á»i có công và cán bá» viên chức, công chức thuá»c lá»±c lượng vÅ© trang có thu nhập thấp, cụ thá» là có há» sá» lÆ°Æ¡ng từ 2,34 trá» xuá»ng, tÆ°Æ¡ng ứng bậc 1, bậc 2.

Äược dẫn lá»i trên báo Vietnamnet, ông Äá» VÄn Sinh, Phó Tá»ng giám Äá»c Bảo hiá»m Xã há»iViá»t Nam cho biết, hiá»n nay, lÆ°Æ¡ng hÆ°u bình quân Äang là 3,41 triá»u Äá»ng/ngÆ°á»i/tháng. Äây là mức thu nhập rất thấp so vá»i Äiá»u kiá»n giá cả hiá»n nay. Nếu Äược tÄng lÆ°Æ¡ng, ngÆ°á»i vá» hÆ°u cÅ©ng sẽ Äược cải thiá»n Äá»i sá»ng.

Ưá»c tính, nếu tÄng 8%, má»i ngÆ°á»i hÆ°á»ng lÆ°Æ¡ng hÆ°u sẽ có thêm khoảng 272.800 Äá»ng/tháng/ngÆ°á»i.

Theo tin tức trên báo Dân trí cho biết, nếu tính chung cả 3 nhóm Äá»i tượng Äược tÄng lÆ°Æ¡ng là khoảng 5 triá»u ngÆ°á»i. Mức lÆ°Æ¡ng Äược Äiá»u chá»nh tÄng là 8%, tÆ°Æ¡ng ÄÆ°Æ¡ng khoảng 90.000 Äá»ng/tháng. Bá» Tài chính tính toán, nhu cầu kinh phí tÄng thêm Äá» tÄng lÆ°Æ¡ng nÄm 2015 khoảng 11.100 tá»· Äá»ng. Trong Äó, ngân sách trung Æ°Æ¡ng bá» trí khoảng 10.000 tá»· Äá»ng, ngân sách Äá»a phÆ°Æ¡ng bá» trí khoảng 1.100 tá»· Äá»ng.

Theo các chuyên gia kinh tế, trong bá»i cảnh nợ công tÄng cao, chi thÆ°á»ng xuyên lên tá»i 67% là quá lãng phí, lá»n hÆ¡n cả chi cho Äầu tÆ° phát triá»n nhiá»u lần. Vì vậy, cách tá»t nhất Äá» có nguá»n tiá»n tÄng lÆ°Æ¡ng là cần phải cắt giảm chi thÆ°á»ng xuyên. Nhiá»u ý kiến Äã bày tá», nên cắt 10% phần chi này Äá» dành cho tÄng lÆ°Æ¡ng.

Äánh giá vá» viá»c tÄng lÆ°Æ¡ng, Äại biá»u Nguyá»n Sỹ CÆ°Æ¡ng, Ủy viên ThÆ°á»ng trá»±c Ủy ban pháp luật của Quá»c há»i cho rằng: Äây sẽ là niá»m vui rất lá»n Äá»i vá»i những ngÆ°á»i có thu nhập thấp và Äá»i sá»ng khó khÄn, Äặc biá»t là Äá»i tượng ngÆ°á»i vá» hÆ°u và Äá»i tượng ngÆ°á»i có công. Viá»c tÄng lÆ°Æ¡ng này cÅ©ng trong lá» trình nhÆ°ng nguá»n ngân sách Äá» tÄng lÆ°Æ¡ng rất khó khÄn.

Vì thế, âviá»c Chính phủ chi 11.100 tá»· Äá»ng Äá» Äáp ứng yêu cầu tÄng lÆ°Æ¡ng, theo Äánh giá của tôi, là quyết Äá»nh ká»p thá»iâ, Äại biá»u CÆ°Æ¡ng nhận xét.

Ãng Trần du lá»ch, Phó trÆ°á»ng Äoàn Äại biá»u Quá»c há»i TPHCM cÅ©ng bày tá» thái Äá» Äá»ng tình vá»i Äá» xuất tÄng lÆ°Æ¡ng thêm 8% cho ngÆ°á»i thu nhập thấp. Ãng Lá»ch lấy ví dụ, có những cấp dÆ°á»i của ông, nếu lÆ°Æ¡ng tá»i thiá»u tÄng 100.000 Äá»ng/bậc thì má»i tháng sá» tiá»n Äược lÄ©nh thêm chá» khoảng 200.000 Äá»ng. Tuy không nhiá»u nhÆ°ng Äây thá»±c sá»± là nguá»n Äá»ng viên cho những ngÆ°á»i làm công Än lÆ°Æ¡ng, nhất là cán bá» má»i ra trÆ°á»ng há» sá» lÆ°Æ¡ng ngân sách á» mức khá»i Äiá»m thấp nhất.

CÅ©ng theo ông Trần Du Lá»ch, vá» lâu dài, cần có má»t cuá»c cải cách tiá»n lÆ°Æ¡ng lần thứ 2 chặt chẽ hÆ¡n và gắn vá»i cải cách hành chính công. Chúng ta phải cải cách hành chính Äá» viá»c của 10 ngÆ°á»i nhÆ°ng 6 - 7 ngÆ°á»i vẫn Äảm ÄÆ°Æ¡ng Äược. Chá» có tinh giản Äược bá» máy thì má»i có nguá»n Äá» tÄng lÆ°Æ¡ng, báo VOV cho hay.

3 phÆ°Æ¡ng án tÄng lÆ°Æ¡ng Äược Äá» xuất:

PhÆ°Æ¡ng án 1: Äiá»u chá»nh mức lÆ°Æ¡ng cÆ¡ sá» từ 1,15 triá»u Äá»ng/ tháng lên 1,24 triá»u Äá»ng/ tháng (tÆ°Æ¡ng ÄÆ°Æ¡ng mức tÄng 90 nghìn Äá»ng/ tháng, khoảng 8%); lÆ°Æ¡ng hÆ°u và trợ cấp Æ°u Äãi ngÆ°á»i có công tÄng bằng tá»c Äá» tÄng lÆ°Æ¡ng cÆ¡ sá» - mức tÄng tÆ°Æ¡ng ứng mức lạm phát trong 2 nÄm 2014-2015 cho cả 3 nhóm Äá»i tượng nói trên. Tá»ng kinh phí tÄng thêm khoảng 33.000 tá» Äá»ng.

PhÆ°Æ¡ng án 2: Äiá»u chá»nh tÄng 8% Äá»i vá»i lÆ°Æ¡ng hÆ°u, trợ cấp Æ°u Äãi cho ngÆ°á»i có công và lÆ°Æ¡ng Äá»i vá»i bá» phận công chức, viên chức, lá»±c lượng vÅ© trang có thu nhập thấp. Theo phÆ°Æ¡ng án này, nhu cầu kinh phí tÄng thêm khoảng 11,1 nghìn tá»· Äá»ng.

PhÆ°Æ¡ng án 3: Thá»±c hiá»n Äiá»u chá»nh lÆ°Æ¡ng hÆ°u và trợ cấp Æ°u Äãi ngÆ°á»i có công tÄng 10%. Vá»i phÆ°Æ¡ng án này, nhu cầu kinh phí tÄng thêm khoảng 6,7 nghìn tá»· Äá»ng, toàn bá» do ngân sách trung Æ°Æ¡ng Äảm bảo.

Nguồn từ : www.suadienlanh.org

Trung Tâm Bảo Hành Tủ Lạnh Side By Side Tại Hà Ná»i , Vá» Sinh Äèn Trang Trí Tại Nhà Hà Ná»i , Tháo Lắp Äiá»u Hòa Tại Nhà á» Hà Ná»i , Sá»­a Tủ lạnh Toshiba Tại Nhà Hà Ná»i , Trung Tâm Bán Máy Lá»c NÆ°á»c giá rẻ , Chuyên Sá»­a máy giặt LG Tại Nhà Hà Ná»i , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c KANGAROO Tại Nhà , Sá»­a Máy Giặt Electrolux Tại Nhà , Thay quả lá»c NÆ°á»c Kangaroo Tại Nhà , Thay Lõi Lá»c Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Nhà , Chuyên Sá»­a Ti Vi Led, Lcd Tại Mỹ Äình , Sá»­a Máy Giặt Tại Nhà , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Nhà , Sá»­a Lò Vi Sóng Tại Nhà , Sá»­a Tủ Lạnh Tại Nhà , Sá»­a Bình Nóng Lạnh Tại Nhà , Sá»­a Máy Lá»c NÆ°á»c Tại Hà Ná»i , Nạp Ga BÆ¡m Ga Äiá»u Hòa Tại Nhà , Bảo Dưỡng Äiá»u Hòa Tại Nhà , Sá»­a Äiá»u Hòa Tại Nhà,Hà Ná»i ,

Trung Tâm Điện Lạnh Bách Khoa

Địa chỉ : K8 Bách Khoa - Hà Nội
Điện thoại: (04)85.874.233 | HotLine: 094.353.9969 | Website: www.suadienlanh.org
 
Cơ sở 1 : K8 Bách Khoa
Điện thoại : 094.353.9969

Cơ sở 2 : C5 Thanh Xuân
Điện thoại : (04)85.874.233
Cơ sở 3 : C21 Cát Linh
Điện thoại : (04)85.874.224

Cơ sở 4 :286 Cầu Giấy
Điện thoại : (04)85.874.232
Cơ sở 5 : 173 Hoàng Hoa Thám
Điện thoại : (04)85.872.378

Cơ sở 6 :39 Hai Bà Trưng
Điện thoại : (04)85.874.225

© Copyright 2011-2012 Suadienlanh.org by INFOTEAM

Đống Đa Thành Lập và Phát Triển By Hạo Nam - Tel: 0972252388 - Email: haonam.it@gmail.com